Sensitive Keen

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng các giác quan nhạy bén của Sói để phát hiện bẫy hoặc các kẻ địch đang ẩn nấp xung quanh và gây sát thương.
Kẻ địch sau khi bị phát hiện có tỉ lệ bị Warg tấn công bằng Warg Bite.

[Cấp 1]: AoE 7×7 ô, ATK 150%, 8% bị Sói cắn
[Cấp 2]: AoE 9×9 ô, ATK 200%, 16% bị Sói cắn
[Cấp 3]: AoE 11×11 ô, ATK 250%, 24% bị Sói cắn
[Cấp 4]: AoE 13×13 ô, ATK 300%, 32% bị Sói cắn
[Cấp 5]: AoE 15×15 ô, ATK 350%, 40% bị Sói cắn

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.