Warg Bite

Cấp độ tối đa: 5

Ra lệnh cho Sói tiếp cận một mục tiêu, xé xác và khiến đối phương tạm thời bất động do các vết thương trầm trọng.
Sát thương và thời gian bất động càng cao khi cấp độ của kỹ năng và Tooth of Warg càng cao.
Không thể sử dụng nếu đang cưỡi Sói.

[Cấp 1]: 600% ATK, bất động (1 + T.o.W) giây
[Cấp 2]: 800% ATK, bất động (2 + T.o.W) giây
[Cấp 3]: 1000% ATK, bất động (3 + T.o.W) giây
[Cấp 4]: 1200% ATK, bất động (4 + T.o.W) giây
[Cấp 5]: 1500% ATK, bất động (5 + T.o.W) giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.