Electric Shocker

Cấp độ tối đa: 5

Đặt một loại bẫy shock điện khiến đối phương bất động và liên tục bị rút SP.
Bẫy điện không thể gỡ bỏ bằng Remove Trap và chỉ có thể đặt tối đa 3 bẫy tại một thời điểm.
Tiêu hao 1 Special Alloy Trap.

[Cấp 1]: Rút 5% SP/giây, hiệu lực 20 giây
[Cấp 2]: Rút 10% SP/giây, hiệu lực 22 giây
[Cấp 3]: Rút 15% SP/giây, hiệu lực 24 giây
[Cấp 4]: Rút 20% SP/giây, hiệu lực 26 giây
[Cấp 5]: Rút 25% SP/giây, hiệu lực 28 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.