Freezing Spell

Cấp độ tối đa: 5

Warlock có nhiều vùng nhớ hơn cho kỹ năng Reading Spell Book khi vận phép.
Số lượng chiêu thức phép thuật có thể nhớ phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng và INT của nhân vật.
Liên tục tiêu hao SP khi đang duy trì một chiêu thức và tiêu hao thêm một lượng SP tùy vào số lượng hoặc loại phép thuật sắp sử dụng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.