Comet

Cấp độ tối đa: 5

Gọi các ngôi sao chổi có sức tàn phá dữ dội từ không trung tấn công tất cả đối tượng đứng trong khu vực 13×13 ô, khiến chúng nhận hiệu ứng Magic Poison trong 20 giây.
Ai dính Magic Poison sẽ nhận thêm 50% sát thương tất cả thuộc tính. Sát thương gây ra như nhau trong toàn bộ khu vực sao chổi tấn công.
Sát thương tăng theo Base Level.

[Cấp 1]: 3200% MATK Trung tính
[Cấp 2]: 3900% MATK Trung tính
[Cấp 3]: 4600% MATK Trung tính
[Cấp 4]: 5300% MATK Trung tính
[Cấp 5]: 6000% MATK Trung tính

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.