Crimson Rock

Cấp độ tối đa: 5

Gọi những mảng thiên thạch khổng lồ đang bốc cháy tấn công một mục tiêu cùng các đối thủ xung quanh với sát thương thuộc tính Lửa.
Khi các thiên thạch rơi xuống mặt đất, tất cả đối tượng nhận sát thương bị hất văng 3 ô do sóng xung kích gây ra.

[Cấp 1]: 1300% MATK
[Cấp 2]: 1900% MATK
[Cấp 3]: 2500% MATK
[Cấp 4]: 3100% MATK
[Cấp 5]: 3700% MATK

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.