White Imprison

Cấp độ tối đa: 5

Giam cầm một đối tượng trong một cái hộp trong suốt, có thể chặn được sát thương ngoại trừ sát thương thuộc tính Hồn ma.
Đối tượng không thể di chuyển bên trong hộp. Khi hết thời gian hiệu lực, đối phương sẽ nhận một lượng sát thương.
Không có tác dụng với Trùm.

[Cấp 1]: 50% giam thành công, 10 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 60% giam thành công, 12 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 70% giam thành công, 14 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 80% giam thành công, 16 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 90% giam thành công, 18 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.