Intimidate (Snatch)

Cấp độ tối đa: 5

Tấn công một đối tượng và bắt cóc tên đó đến một vị trí bất kì trong bản đồ hiện tại.
Tỉ lệ bắt cóc thành công phụ thuộc vào sự chênh lệch cấp độ giữa bản thân và đối thủ. Không thể bắt cóc Trùm.

[Cấp 1]: Sát thương 130%
[Cấp 2]: Sát thương 160%
[Cấp 3]: Sát thương 190%
[Cấp 4]: Sát thương 220%
[Cấp 5]: Sát thương 250%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.