Raid (Sightless Mind)

Cấp độ tối đa: 5

Tấn công đối thủ bất ngờ khi đang ẩn nấp trong vùng 7×7 ô, có tỉ lệ khiến chúng bị choáng hoặc bị lóa.
Trong vòng 10 giây sau khi thi triển, các đối tượng bị tấn công bởi Raid sẽ nhận thêm 30% sát thương. Chỉ nhận thêm 15% sát thương nếu là Trùm.

[Cấp 1]: ATK 140%, có 13% gây choáng hoặc lóa.
[Cấp 2]: ATK 180%, có 16% gây choáng hoặc lóa.
[Cấp 3]: ATK 220%, có 19% gây choáng hoặc lóa.
[Cấp 4]: ATK 260%, có 22% gây choáng hoặc lóa.
[Cấp 5]: ATK 300%, có 25% gây choáng hoặc lóa.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.