Back Stab

Cấp độ tối đa: 10

Bất ngờ di chuyển ra phía sau đối thủ và đâm vào lưng.
Có thể đâm khi đang ẩn nấp nhưng sẽ xuất hiện trở lại sau khi tấn công. Với mỗi cấp độ kĩ năng, nhân vật tăng thêm 1 ít độ chính xác.
Sát thương tăng gấp đôi khi sử dụng Dao găm nhưng giảm một nửa khi sử dụng Cung.

[Cấp 1]: Sát thương 340%
[Cấp 2]: Sát thương 380%
[Cấp 3]: Sát thương 420%
[Cấp 4]: Sát thương 460%
[Cấp 5]: Sát thương 500%
[Cấp 6]: Sát thương 540%
[Cấp 7]: Sát thương 580%
[Cấp 8]: Sát thương 620%
[Cấp 9]: Sát thương 660%
[Cấp 10]: Sát thương 700%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.