Rolling Cutter

Cấp độ tối đa: 5

Chiêu thức riêng biệt khi sử dụng Katar, xoay vòng như máy chém và gây sát thương lên tất cả đối tượng xung quanh.
Nhân vật đếm được số vòng xoay, có thể tích lũy tối đa 10 vòng. Nếu thay đổi vị trí khi đang xoay sẽ đếm lại số vòng xoay từ đầu.
Số lượng vòng xoay ảnh hưởng đến sát thương của Cross Ripper Slasher.

[Cấp 1]: 130% sát thương, AoE 3×3 ô
[Cấp 2]: 210% sát thương, AoE 3×3 ô
[Cấp 3]: 290% sát thương, AoE 5×5 ô
[Cấp 4]: 370% sát thương, AoE 5×5 ô
[Cấp 5]: 450% sát thương, AoE 7×7 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.