Cloaking Exceed

Cấp độ tối đa: 5

Kỹ năng tàng hình cấp cao, nhân vật sẽ không thể bị phát hiện bởi các quái vật chủng loài Quỷ hoặc hệ Côn trùng và chịu đựng được một vài lần nhận sát thương trong lúc tàng hình.
Cấp độ kỹ năng càng cao, tốc độ di chuyển và khả năng chịu đựng càng lớn.

[Cấp 1]: 100% tốc độ di chuyển, rút 9 SP/giây, chịu được 1 đòn đánh.
[Cấp 2]: 110% tốc độ di chuyển, rút 8 SP/giây, chịu được 2 đòn đánh.
[Cấp 3]: 120% tốc độ di chuyển, rút 7 SP/giây, chịu được 3 đòn đánh.
[Cấp 4]: 130% tốc độ di chuyển, rút 6 SP/giây, chịu được 4 đòn đánh.
[Cấp 5]: 140% tốc độ di chuyển, rút 5 SP/giây, chịu được 5 đòn đánh.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.