Venom Impress

Cấp độ tối đa: 5

Làm suy yếu khả năng chống chọi với thuộc tính Độc của một đối tượng.
Kỹ năng có tầm tấn công 10 ô.

[Cấp 1]: Khả năng kháng độc -10%
[Cấp 2]: Khả năng kháng độc -20%
[Cấp 3]: Khả năng kháng độc -30%
[Cấp 4]: Khả năng kháng độc -40%
[Cấp 5]: Khả năng kháng độc -50%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
  • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
    MATK: {{ modalMob.atk2 }}
  • DEF: {{ modalMob.def }}
    MDEF: {{ modalMob.mdef }}
  • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
    Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
  • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
  • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
  • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
  • {{ modalMob.mStr }} STR
    {{ modalMob.mAgi }} AGI
    {{ modalMob.mVit }} VIT
    {{ modalMob.mInt }} INT
    {{ modalMob.mDex }} DEX
    {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.