Phantom Thrust

Cấp độ tối đa: 5

Kỹ năng riêng biệt của vũ khí Thương.
Tấn công một mục tiêu ở xa và kéo mục tiêu đó lại gần nhân vật.
Có thể sử dụng kỹ năng này lên thành viên tổ đội nhưng không gây ra sát thương.
Kỹ năng gây thêm sát thương khi đã thành thạo Spear Mastery cấp cao nhất.
Nhấn giữ phím Shift để áp dụng kỹ năng lên đối tượng là người chơi.
Dùng lệnh /ns để tắt chế độ nhấn giữ phím Shift.

[Cấp 1]: 50% sát thương, 5 ô khoảng cách
[Cấp 2]: 100% sát thương, 6 ô khoảng cách
[Cấp 3]: 150% sát thương, 7 ô khoảng cách
[Cấp 4]: 200% sát thương, 8 ô khoảng cách
[Cấp 5]: 250% sát thương, 9 ô khoảng cách

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.