Dragon Breath

Cấp độ tối đa: 10

Ra lệnh cho Rồng khạc ngọn lửa thiêu đốt tất cả mục tiêu nằm trong phạm vi của ngọn lửa.
Có tỉ lệ khiến đối phương bị Thiêu đốt.
Sức sát thương của Dragon Breath phụ thuộc vào lượng HP hiện tại, MaxSP của nhân vật và cấp độ của Dragon Training.
Đá Turisus Rune Stone sẽ làm thay đổi thuộc tính của kỹ năng thành thuộc tính Thánh.
Đá Lux Anima Rune Stone sẽ làm thay đổi thuộc tính của kỹ năng thành thuộc tính Bóng đêm.
Lux Anima có độ ưu tiên cao hơn Turisus khi sử dụng chúng đồng thời.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.