Fire Ball

Cấp độ tối đa: 10

Phóng một quả cầu lửa tấn công đối thủ và các mục tiêu đứng gần quả cầu, các mục tiêu này nhận 75% sát thương.
Thời gian delay của kỹ năng là 0.7 giây và tiêu hao 25 SP mỗi lần thi triển.

[Cấp 1]: 160% sát thương phép thuật.
[Cấp 2]: 180% sát thương phép thuật.
[Cấp 3]: 200% sát thương phép thuật.
[Cấp 4]: 220% sát thương phép thuật.
[Cấp 5]: 240% sát thương phép thuật.
[Cấp 6]: 260% sát thương phép thuật.
[Cấp 7]: 280% sát thương phép thuật.
[Cấp 8]: 300% sát thương phép thuật.
[Cấp 9]: 320% sát thương phép thuật.
[Cấp 10]: 340% sát thương phép thuật.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.