Venom Splasher

Cấp độ tối đa: 10

Cấy loại chất độc nguy hiểm vào một đối tượng. Sau vài giây, chất độc sẽ phát nổ và lan sang các mục tiêu xung quanh khiến tất cả có khả năng cao bị nhiễm độc.

[Cấp 1]: 11 giây nổ chậm, ATK 500%
[Cấp 2]: 10 giây nổ chậm, ATK 600%
[Cấp 3]: 9 giây nổ chậm, ATK 70%
[Cấp 4]: 8 giây nổ chậm, ATK 800%
[Cấp 5]: 7 giây nổ chậm, ATK 90%
[Cấp 6]: 6 giây nổ chậm, ATK 1000%
[Cấp 7]: 5 giây nổ chậm, ATK 1100%
[Cấp 8]: 4 giây nổ chậm, ATK 1200%
[Cấp 9]: 3 giây nổ chậm, ATK 1300%
[Cấp 10]: 2 giây nổ chậm, ATK 1400%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.