Enchant Poison

Cấp độ tối đa: 10

Tẩm chất độc lên vũ khí, gây sát thương thuộc tính Độc và có tỉ lệ khiến đối phương bị nhiễm Độc khi giao chiến.

[Cấp 1]: 3.0% bị nhiễm độc, 30 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 3.5% bị nhiễm độc, 45 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 4.0% bị nhiễm độc, 60 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 4.5% bị nhiễm độc, 75 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 5.0% bị nhiễm độc, 90 giây hiệu lực
[Cấp 6]: 5.5% bị nhiễm độc, 105 giây hiệu lực
[Cấp 7]: 6.0% bị nhiễm độc, 120 giây hiệu lực
[Cấp 8]: 6.5% bị nhiễm độc, 135 giây hiệu lực
[Cấp 9]: 7.0% bị nhiễm độc, 150 giây hiệu lực
[Cấp 10]: 7.5% bị nhiễm độc, 165 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.