Blitz Beat

Cấp độ tối đa: 5

Ra lệnh cho chim ưng tấn công một nhóm đối tượng trong vùng 3×3 ô.
Cấp độ kỹ năng càng cao, khi nhân vật đang tấn công bằng cung, chim ưng càng tăng khả năng tự động tấn công đối thủ mà không tiêu hao SP.
Sát thương tăng dựa theo AGI và DEX.

[Cấp 1]: Tiêu hao 10 SP, tấn công 1 lần.
[Cấp 2]: Tiêu hao 13 SP, tấn công 2 lần.
[Cấp 3]: Tiêu hao 16 SP, tấn công 3 lần.
[Cấp 4]: Tiêu hao 19 SP, tấn công 4 lần.
[Cấp 5]: Tiêu hao 22 SP, tấn công 5 lần.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.