Charming Wink

Cấp độ tối đa: 1

Nháy mắt đầy mê hoặc khiến đối phương bị rối loạn trong 10 giây.
Chênh lệch cấp độ càng lớn, tỉ lệ đối phương bị rối loạn càng cao.
Khi sử dụng lên quái vật, chúng sẽ bị thu hút và gần như không còn hung hăng trong 10 giây.
Charming Wink chỉ có tác dụng đối với các quái vật chủng loài Quỷ, Thiên thần hoặc Á thần, không có tác dụng với Trùm.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.