Kỹ Năng Cơ Bản

Cấp độ tối đa: 9

Cho phép sử dụng Bảng kỹ năng cơ bản.

[Cấp 1]: Cho phép giao dịch các vật phẩm với người chơi khác.
Chuột phải vào nhân vật để bắt đầu giao dịch.
[Cấp 2]: Cho phép sử dụng Biểu tượng cảm xúc.
Mở Danh sách icon cảm xúc bằng tổ hợp Alt + L.
[Cấp 3]: HP và SP sẽ có tốc độ hồi phục tăng gấp đôi khi ngồi.
Nhấn phím Insert hoặc sử dụng lệnh /sit.
[Cấp 4]: Cho phép tạo Chat Room.
Mở cửa sổ và tạo Chat Room bằng tổ hợp Alt + C.
[Cấp 5]: Nhân vật có thể gia nhập tổ đội.
[Cấp 6]: Cho phép sử dụng Rương Kafra.
[Cấp 7]: Cho phép Tạo tổ đội.
Có thể tạo tổ đội bằng lệnh /organize “Tên tổ đội”.
Cài đặt tùy chỉnh tổ đội bằng tổ hợp Alt + Z.
[Cấp 9]: Nhân vật sẽ đủ điều kiện để chuyển nghề từ Tập sự sang các nghề Cấp 1 khác.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.