Play with Baby Cats

Nhiệm vụ giúp đỡ khó khăn máy móc của các bé mèo. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận E Class coin và Malang SP Can.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

60

x1

Glass Bead Glass Bead

Phần thưởng

x103

E Class Coin E Class Coin

x30

Malang Sp Can Malang Sp Can

Mở

Compass Game

Mở

Noisy Machine

 • Bước 1:

  Tại Malangdo, nói chuyện với Cat Expert, Rato (malangdo 165/222).

  Mèo sẽ nhớ bạn đi chơi với mấy đứa trẻ.

 • Bước 2:

  Nói chuyện với [Meow Team] Charo (malangdo 211/202).

  Mèo sẽ nói bạn mang đến Glass Bead Glass Bead x1 để sửa máy.

  Nhận thưởng:

 • Bước 3:

  Nói chuyện lại với [Meow Team] Charo (malangdo 211/202).

  Nhận Adventure Card A Adventure Card A là thẻ để tham gia cuộc đua.

 • Bước 4:

  Click vào Compass (malangdo 212/204), cho thẻ vào để bắt đầu.

 • Bước 5:

  Hãy ghi nhớ thứ tự mà máy báo. Đồng thời trên bảng đồ sẽ xuất hiện đánh dấu.

  Sẽ có tổng cộng 5 máy Compass với 5 máu khác nhau. Bạn phải tới từng máy theo thứ tự mà máy báo.

  Red/Flame (malangdo 214/89).

  Blue/Sky (malangdo 130/106)

  Yellow/Gold (malangdo 74/254)

  White/Cloud (malangdo 112/181)

  Green/Forest (malangdo 155/145)

  Bạn sẽ có 3 phút để giải đố ở mỗi máy.

  Sau khi giải đố ở cái máy cuối cùng, bạn phải vòng ngược lại click vào cái máy đầu tiên, như vậy trên bản đồ mini sẽ xuất hiện đánh dấu ở giữa của Meowbell.

  Tới giữa bản đồ click vào Meowbell (malangdo 177/162).

  Nếu thất bại, hãy làm lại từ bước 3.

 • Bước 6:

  Nếu thành công nói chuyện với [Meow Team] Charo (malangdo 211/202).

  Nhận Adventure Card B Adventure Card B và tiếp tục bước tiếp theo của nhiệm vụ.

  • “What an adventure! I’ll take it!”
 • Bước 7:

  Nói chuyện với Detectives cat (malangdo 172/178).

 • Bước 8:

  Click vào Noisy Machine (malangdo 174/175).

  Máy sẽ báo bạn một chuỗi màu Red, Green, Yellow, và Blue hãy ghi lại thứ tự của nó.

  Khi được báo ấn nút, hãy ấn màu tương ứng như sau:

  • Red thì nhấn Green.
  • Green thì nhấn Red.
  • Blue thì nhấn Yellow.
  • Yellow thì nhấn Blue.

  Nói chung là đổi Red sang GreenBlue sang Yellow và ngược lại.

  Bạn có thể phải làm vài lần.

  Nếu thành công, nhận E Class Coin E Class Coin x3.

  Nếu thất bại sẽ tốn Malang Sp Can Malang Sp Can x1 để làm lại.

 • Bước 9:

  Nói chuyện lại Detectives cat (malangdo 172/178), mèo sẽ nói bạn đi tìm 9 khung tranh ở trong thuyền (malangdo 164/163).

  Hãy tới những vị trí dưới đây để tìm.

  Có thể bạn phải click vào vị trị vài lần để có thể tìm thấy vật phẩm

  Seashell (mal_in02 29/56).

  Ship Pillar (mal_in02 114/58).

  Ventilation Window (mal_in02 138/31).

  Dirty Bed (mal_in02 133/98).

  Box (mal_in02 185/45).

  Books (mal_in02 170/73).

 • Bước 10:

  Nói chuyện 2 lần với Cat Expert, Rato (malangdo 165/222) nhận E Class Coin E Class Coin x100.

  Nhiệm vụ tới đây là kết thúc.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.