Lễ hội thú cưng

Tham gia thử thách ở lãnh thổ Amatsu để nhận ngẫu nhiên một vật phẩm bắt thú cưng. Sẽ có 2 màn, chỉ cần vượt qua 1 màn thì bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên đồ bắt thú cưng, nếu bạn vượt qua cả 2 màn thì sẽ nhận được đồ bắt thú cưng cấp cao hơn.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Base Level

30 ~ 150

Phần thưởng

x1

Ngẫu nhiên đồ bắt thú cưng

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Publisher (amatsu 222/236).

  Chọn: “Tôi muốn thử.”

 • Bước 2:

  Khi bị chuyển qua map khác, tiến lên phía trước.

  Nhấn vào phòng chờ để vào thử thách.

 • Bước 3:

  Tiêu diệt toàn bộ Dokebi trong phòng nhanh nhất có thể.

 • Bước 4:

  Nếu bạn thành công thử thách đầu tiên, Coach sẽ xuất hiện.

  • Chọn: “Chà, chà. Nó thực sự không là gì ~” Thì bạn sẽ thoát ra ngoài
  • Chọn: “Nó chán ngắt.” thì bạn sẽ được làm thử thách tiếp theo (nhận đồ bắt PET xịn hơn)

 • Bước 5:

  Nói chuyện với Publisher (amatsu 222/236) để nhận thưởng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.