Kẹo Guarana thần kỳ

Kẹo Guarana giúp tăng tốc độ di chuyển, thích hợp cho các mạo hiểm giả thích cuốc bộ. Hoàn thành quest để được mua kẹo Guarana không giới hạn.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Không có yêu cầu nào

Phần thưởng

BASE

50,000

JOB

10,000

x1

Guarana Candy Guarana Candy

Mở

mua Guarana Candy Guarana Candy

 • Bước 1:

  Tới thành phố Brasilis, đi thuyền từ bến cảng Alberta.

  Nói chuyện với Candy Maker (brasilis 187/162).

 • Bước 2:

  Nói chuyện 2 lần với Chetro (bra_in01 95/178), trong tòa nhà viện bảo tàng.

 • Bước 3:

  Nói chuyện với Strange Kid (brasilis 204/64).

  • Chọn cả 4 lựa chọn.

  Dù bạn có hỏi gì thì thằng nhóc vẫn trả lời bằng thứ ngôn ngữ kì lạ.

 • Bước 4:

  Quay lại báo với Chetro (bra_in01 95/178).

 • Bước 5:

  Nói chuyện với Mage Paje (brasilis 57/224), ông ta phù phép lên bạn cho bạn có khả năng giao tiếp với động vật.

 • Bước 6:

  Ra ngoài cánh đồng Brasilis hướng 2h.

  Nói chuyện với Tucan (bra_fild01 75/83).

 • Bước 7:

  Đi tới gần Jaguar (bra_fild01 33/184).

 • Bước 8:

  Nói chuyện với Monkey (bra_fild01 243/51).

 • Bước 9:

  Quay lại nói chuyện với Strange Kid (brasilis 204/64), và cho cậu ta tất cả đồ vật.

  Bạn sẽ nhận Guarana Fruit Guarana Fruit

 • Bước 10:

  Quay lại nói chuyện Candy Maker (brasilis 187/162), bạn sẽ nhận thưởng.

  Từ bây giờ bạn có thể mua Guarana Candy Guarana Candy từ anh ta với giá 4,000 zeny 1 viên.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.