Theore’s Request

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận điểm EXP và mora coin.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

100

Đã làm

Ring of the Wise King

Phần thưởng

JOB EXP

700,000

x10

Mora Coin Mora Coin

 • Bước 1:

  Tại trại tân thế giới, nói chuyện với Theore (mid_camp 148/222).

  • “Try talking to him.”
  • “Listen to him more.”
  • “Help.”

 • Bước 2:

  Tại Splendide Field 02, Click vào Bush tìm những bé tiên trong các bụi ở các vị trí sau:

  Bạn có thể liên tục Click vào 1 vị trí cho tới khi nào mà tiên xuất hiện.

  Lưu ý nhớ màu tóc, màu da, dạng cánh và màu quần áo của tiên.

 • Bước 3:

  Khi bạn đã tìm thấy bé tiên nhưng bé lại chạy đi, hãy đi vòng lại các bụi cho tới khi nào nhận được Small Pocket Small Pocket .

 • Bước 4:

  Quay lại nói chuyện với Theore (mid_camp 148/222).

 • Bước 5:

  Nói chuyện với Tired-looking Fairy (splendide 182/117) cho cô ấy xem cái túi.

  Nếu bạn nhớ hình dáng của tiên ở bước 2, trả lời đúng thì bạn có thể bỏ qua bước 6.

   

 • Bước 6:

  Nói chuyện với 3 tiên ở các vị trí sau để tìm kiếm thông tin về cái túi bị mất.

  Theodore (splendide 304/297)

  Pauchon (splendide 168/301)

  Kusmi (splendide 119/138)

 • Bước 7:

  Quay lại nói chuyện với Tired-looking Fairy (splendide 182/117), miêu tả hình dáng của tiên.

  Cô ấy sẽ dịch chuyển bạn tới 1 trong 3 tiên của bước trên.

 • Bước 8:

  Sau khi đã trả cái túi về đúng chủ nhân của nó.

  Bé tiên sẽ nhờ bạn giúp tiếp, nói bạn hãy đến nói chuyện với Guard.

 • Bước 9:

  Nói chuyện với Guard (splendide 262/376).

 • Bước 10:

  Quay lại tiên mà bạn đã trả ví.

  Bạn được yêu cầu vào Làng Mora để nói chuyện với một trong những tiên sau:

 • Bước 10:

  Sau khi nói chuyện với tiên theo yêu cầu, nói chuyện với Warehouse Manager (mora 185/163).

 • Bước 11:

  Nhận Splendid Supply Kit Splendid Supply Kit từ Jones (mora 55/124).

 • Bước 12:

  Giao hàng cho Daphrer (splendide 121/260).

  Nhận thưởng:

 • Bước 13:

  Quay lại nói chuyện với tiên mà bạn đã trả ví.

 • Bước 14:

  Nói chuyện với Theore (mid_camp 148/222).

  Nhận thưởng:

  Nhiệm vụ kết thúc.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.