Chuyển nghề Tu sĩ (Acolyte)

Tu sĩ (Acolyte) là những con chiên ngoan đạo của Chúa. Họ là những con người vị tha, luôn hy sinh bản thân vì người khác. Tín ngưỡng của họ không cho phép họ sử dụng những vũ khí sắc bén, thay vào đó, họ được làm quen với việc dùng gậy phép, chùy, hay là sách để hỗ trợ và bảo vệ đồng đội. Tu sĩ là một thành viên không thể thay thế trong các cuộc phiêu lưu mạo hiểm.

Chuyển nghề Tu sĩ

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ nghề 10

Phần thưởng

Trở thành Tu sĩ

 • Bước 1:

  Gặp NPC Cleric ở Học viện Criatura iz_ac02 157/173. Ông ấy sẽ cho bạn 2 lựa chọn để chuyển nghề:

  • Lựa chọn 1: Chuyển nghề trực tiếp từ ông ấy.
  • Lựa chọn 2: Chuyển nghề từ Hội tu sĩ.

 • Bước 2:

  Nếu bạn chọn lựa chọn 1:

  Bạn sẽ được thăng tiến lên nghề Tu sĩ ngay lập tức.

  Nếu bạn chọn lựa chọn 2:

  Ông ấy sẽ yêu cầu bạn đi đến Nhà thờ Prontera để chuyển nghề.

  Đi đến Nhà thờ Prontera và gặp Clericprt_church 184/41, ông ta sẽ kiểm tra điều kiện chuyển nghề của bạn, và nếu bạn đạt đủ điều kiện, bạn sẽ trở thành Tu sĩ.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.