Chuyển nghề Thợ rèn (Blacksmith)

Nhánh nghề thứ hai của nghề Thương gia, Thợ rèn cũng có khả năng rèn vũ khí. Họ có thể làm chủ sức mạnh để thấm nhuần vũ khí với các nguyên tố Lửa, Đất, Gió và Nước và cũng có khả năng tăng sát thương của vũ khí hơn nữa.

Chuyển nghề Thợ rèn

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ nghề đạt 40 hoặc hơn (tối đa 50).

Đang là nghề Thương gia

Đã tăng hết điểm kỹ năng.

Phần thưởng

Nghề chuyển sang Thợ rèn

x5

Steel Steel (cấp độ nghề < 50)

x30

Steel Steel (cấp độ nghề 50)

 • Bước 1:

  Hãy tới Thành phố Einbroch.

  • Để tới Thành phố Einboch, bạn đi từ khinh khí cầu từ Thành phố IzludeJuno, đi khinh khí cầu → Einboch.

  Khi tới Einbroch, vào bang hội của thợ rèn, gặp Guildsman (ein_in01 16/24) để bắt đầu nhiệm vụ chuyển nghề Thợ rèn.

  • Chọn “Điền vào đơn.”

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Train Station Staff (einbroch 232/272) để lên tàu, chọn “Có”

 • Bước 3:

  Đến gặp Geschupenschte (ein_in01 200/27)

  Nói chuyện với Geschupenschte, ông ta sẽ hỏi bạn 10 câu hỏi, bạn phải trả lời chính xác cả 10 câu hỏi.

  • Chọn “Được.”

  Sẽ ngẫu nhiên 1 trong 2 bộ câu hỏi bảng dưới đây:

  Bộ câu hỏi 1:

  1. Khu vực nào sau đây không khớp với vật phẩm đặc trưng của nơi đó? “Alberta – Swordmace.”
  2. Kỹ năng Quai búa sẽ gây ra trạng thái gì? “Choáng.”
  3. Kỹ năng nào sau đây Thương gia không thể thi triển? “Tăng tốc AGI.”
  4. Ngươi có thể tìm thấy cửa hàng bán Blue Gemstone ở đâu? “Geffen.”
  5. Tool Dealer ở vị trí nào tại Geffen? “Hướng 8 giờ từ quảng trường thành phố.”
  6. Vũ khí nào Thương gia không thể sử dụng? “Bible.”
  7. Thứ nào sau đây có tỷ lệ phòng thủ cao nhất? “Mink Coat.”
  8. Với vũ khí cấp độ 3, đâu là giới hạn an toàn để nâng cấp? “Nhiều nhất là +5.”
  9. Vật phẩm nào có thể được tạo từ vật phẩm Trunk? “Sakkat.”
  10. Điều quan trọng nhất của việc làm Thương gia là…? Tiền bạc

  Bộ câu hỏi 2:

  1. Khu vực nào dưới đây không khớp với vật phẩm đặc trưng của nơi đó? “Al De Baran – Hammer.”
  2. Một Jellopy đáng giá bao nhiêu Zeny? “3 Zeny.”
  3. Một Thương gia phải có gì để sử dụng kỹ năng Mở sạp bán hàng “Phải có một Xe đẩy.”
  4. Ngươi có thể chuyển nghề thành Thương gia ở đâu?  “Alberta.”
  5. Weapons Dealer ở đâu tại Morocc? “Hướng 5 giờ từ trung tâm thành phố.”
  6. Một Thương gia không thể sử dụng vũ khí nào? “Claymore.”
  7. Thứ nào sau đây có tỷ lệ phòng thủ cao nhất? “Mink Coat.”
  8. Với vũ khí cấp độ 3, đâu là giới hạn an toàn để nâng cấp? “Nhiều nhất là +4.”
  9. Quái vật nào KHÔNG rơi ra Iron Ore? “Anolian.”
  10. Điều quan trọng nhất đối với một Thương gia? Tiền bạc

  Lưu ý: Kết quả đạt 100 điểm thì bạn mới có thể làm bước tiếp theo của nhiệm vụ.

 • Bước 4:

  Nói chuyện lại với Geschupenschte (ein_in01 200/27), ông ta sẽ yêu cầu bạn mang đến một vài vật phẩm.

  Sẽ ngẫu nhiên 1 trong 4 danh sách dưới đây:

  Danh sách 1:

  1. Iron Iron x8
  2. Green Herb Green Herb x20
  3. Animal Skin Animal Skin x2
  4. Ring Pommel Saber Ring Pommel Saber x1

  Danh sách 2:

  1. Steel Steel x2
  2. Rotten Bandage Rotten Bandage x1
  3. Blue Gemstone Blue Gemstone x2
  4. Arc Wand Arc Wand x1

  Danh sách 3:

  1. Star Dust Star Dust x2
  2. Skeleton Bone Skeleton Bone x2
  3. Zargon Zargon x2
  4. Gladius Gladius x1

  Danh sách 4:

  1. Coal Coal x2
  2. Shell Shell x2
  3. Red Blood Red Blood x2
  4. Tsurugi Tsurugi x1

  Danh sách 5:

  1. Iron Ore Iron Ore x1
  2. Trunk Trunk x1
  3. Blue Gemstone Blue Gemstone x2
  4. Arbalest Bow Arbalest Bow x1

  Nếu bạn quên mất cần phải tìm những gì thì hãy quay lại hỏi ông ta.

  Khi đã tìm đủ vật phẩm, quay lại nói chuyện với Geschupenschte (ein_in01 200/27).

  Lưu ý: ông ta sẽ không nhận vũ khí đã được tinh luyện.

 • Bước 5:

  Sau khi hoàn thành tinh luyện vũ khí mà bạn đã đưa cho ông ấy, Geschupenschte sẽ yêu cầu bạn đem giao chúng cho 1 trong những NPC sau:

  Wickebine (morocc 27/128).

  Krongast (lighthalzen 209/80).

  Tilpitz (payon 214/80)

  Bismarc (hugel 167/182)

  Khi giao vũ khí, bạn sẽ nhận được hóa đơn từ các NPC này. Đừng có vứt hóa đơn nha.

 • Bước 6:

  Sau khi đã giao vũ khí, quay lại chỗ của Geschupenschte (ein_in01 200/27) để đưa cho ổng hóa đơn.

 • Bước 7:

  Quay lại nói chuyện với anh tiếp tân Guildsman (ein_in01 16/24), ông ta sẽ nói bạn đến gặp Mitehmaeeuh, Blacksmith Guildsman (ein_in01 24/42) để làm bài kiểm tra cuối cùng.

  • Chọn “Tôi muốn chuyển nghề nhanh! Như…ôi chà.”
  • Chọn “Rồi.”

  Sẽ ngẫu nhiên 1 trong 3 bộ câu hỏi dưới đây:

  Bộ câu hỏi 1:

  “1. Kỹ năng nào cần có để học được kỹ năng Trả giá?” “Mang vác Cấp độ 3.”

  “2. Khi ngươi tấn công bằng đòn Quai búa, ngươi sẽ gây hiệu ứng gì cho đối thủ?” “Choáng.”

  “3. Sẽ mất bao nhiêu Zeny nếu tấn công bằng kỹ năng Vung tiền khi đã thành thạo?” “1,000 Zeny.” 

  “4. Tỷ lệ giảm giá khi thành thạo kỹ năng Trả giá là bao nhiêu?” “24%.”

  “5. Tỷ lệ trả giá tối đa theo phần trăm mà ngươi có thể bán vật phẩm cho các NPC là bao nhiêu sau khi thành thạo kỹ năng Nâng giá?” “23%.”

  Bộ câu hỏi 2:

  “1. Quái vật nào sau đây rơi ra Steel?” “Skel Worker.”

  “2. Viên đá nào sau đây có thể làm ra từ Red Blood?” “Flame Heart.”

  “3. Viên đá nào sau đây ngươi có nhiều nhất trong Kho Kafra của ngươi?” Chọn cái nào cũng được

  “4. Nhìn chung, thuộc tính nào sau đây chịu nhiều sát thương nhất từ vũ khí thuộc tính Gió?” “Nước.”

  “5. Cần bao nhiêu Iron Ore để làm được 1 Steel?” “5 Iron Ore.”

  Bộ câu hỏi 3:

  “1. Ngươi thường làm gì khi tình cờ gặp một người trên phố?” “Hỏi xem họ cần gì.”

  “2. Ngươi có thể học kỹ năng Rống và Thay đổi xe đẩy ở ngôi làng nào?” “Alberta.”

  “3. Từ trung tâm của Einbroch, Hội Thợ rèn nằm ở hướng nào?” “Hướng 5 giờ.”

  “4. Ngươi có thể tìm thấy Thợ rèn tập trung đông nhất ở thành phố nào?” “Einbroch.”

  “5. Những chỉ số nào sau đây ảnh hưởng đến kỹ năng Thợ rèn của ngươi?” “DEX.”

 • Bước 8:

  Khi Mitehmaeeuh hài lòng với các câu trả lời của bạn, cô ấy sẽ cho bạn Hammer of Blacksmith, bạn đưa nó cho Guildsman (ein_in01 16/24) ông ta sẽ chuyển nghề của bạn lên Thợ rèn, và tặng một phần quà nhỏ.

  x5 Steel Steel (cấp độ nghề < 50)

  x30 Steel Steel (cấp độ nghề 50)

  Tới đây, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề Thợ rèn! Chúc mừng bạn ????

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.