Chuyển nghề Thiện xạ (Gunslinger)

Thiện xạ là chuyên gia về súng, họ có thể sử dụng nhiều loại súng khác nhau. Thông dụng nhất là Súng lục, Súng Shotgun, sau đó là Súng trường, Súng máy tự động, và Súng phóng lựu.

Thiện xạ có thể sử dụng nhiều loại đạn dành cho các loại súng khác nhau, với nhiều thuộc tính.

Chuyển nghề Thiện xạ

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ nghề 10

Phần thưởng

Trở thành Thiện Xạ

 • Bước 1:

  Đi đến Hội Thiện Xạ ở tháp Einbroch einbroch 134/199,

  Để tới Thành phố Einbroch, bạn đi từ Thành phố IzludeJuno → Einbroch.

  • Ở Izlude sử dụng Khinh khí cầu ở hướng 5h, nói chuyện với Airship Staff izlude 202/74
  • Chọn: “Lên khinh khí cầu đến Juno/Rachel.”
  • Khi lên khinh khí cầu, bạn nhớ nhìn thông báo, khi nào nó nói tới Juno thì bạn hãy đi lên bậc thang, rồi ra cổng dịch chuyển để đi xuống.
  • Khi tới sân bay Juno, bạn đi xuống chỗ phòng chờ.
  • Nói chuyện với Airship Staff để ra đi tàu lần nữa.
  • Ra chỗ tàu bay, đi thẳng lên tàu đi tới Einbroch.
 • Bước 2:

  Tới Einbroch, vào căn nhà của hội Thiện Xạ tại einbroch 134/199.

  Nói chuyện với Master Miller ở que_ng 152/167.

 • Bước 3:

  Đến làng Payon và nói chuyện với Wise Bull Horn, vị trí payon 191/66, ông này sẽ nhờ thu thập 1 số vật phẩm

  Thu thập 30 Mushroom Spore Mushroom Spore và 3 Green Herb Green Herb .

  Quay lại đưa cho Wise Bull Horn, ông này sẽ nhờ lấy thêm 1 Milk Milk

  Sau đó ông ta sẽ cho bạn phiếu thưởng.

 • Bước 4:

  Quay về nói chuyện với Master Miller einbroch 134/199, ông ấy sẽ cho phép chuyển nghề lên Thiện xạ.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.