Chuyển nghề Siêu tập sự (Super Novice)

Siêu tập sự là một nghề cực kỳ đặc biệt. Bạn chỉ có thể trở thành siêu tập sự khi nhân vật Tập sự của bạn đạt cấp độ 45. Siêu tập sự sở hữu bộ kỹ năng đặc biệt được tổng hợp từ các nghề khác, họ trở thành bậc thầy của mọi thứ nhưng cũng không phải của thứ gì cả.

Chuyển nghề siêu tập sự

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ cơ sở 45

Cấp độ nghề 10

Phần thưởng

Trở thành Siêu tập sự

  1. Tập sự tăng Cấp độ nghề lên 10. Cấp độ cơ sở từ 45 trở lên.
  2. Đến thành phố Al De Baran,sử dụng dịch vụ Kafra ở Izlude để tới Al De Baran.
  3. Đi vào khu nhà, gặp nói chuyện với NPC Tzerero ở aldeba_in 223/167
  4. Thu thập 30 Sticky Mucus Sticky Mucus và 30 Resin Resin .
  5. Mang các vật phẩm trả cho Tzerero và bạn sẽ được chuyển nghề lên Siêu tập sự.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.