Chuyển nghề Quyền sư (Sura)

Quyền sư có các đòn tấn công theo vùng Hiệu ứng. Quyền sư cũng đạt được một số kỹ năng mới, bao gồm khả năng bắt đầu kết hợp theo ý muốn; buff HP / ATK độc đáo và kỹ năng phục hồi, giới hạn tối đa của Spirit Sphere là 15 và hai kỹ năng mạnh dựa trên HP: Tiger Cannon và Gates of Hell. Khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn 14 kẻ địch trong tối đa 8 giây thông qua việc sử dụng Vòng tròn bị nguyền rủa chứng tỏ sức mạnh đáng gờm, đặc biệt là trong WoE, nơi Quyền sư được coi là lớp nhân vật vô hiệu hóa cốt lõi và cần thiết trong mọi bang hội.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

99

JOB

50

Nghề

Quyền vương

Tiêu diệt

100 Desert Wolf

Phần thưởng

x1

Blazing Soul [1] Blazing Soul [1]

x1

Green Apple Ring Green Apple Ring

Chuyển nghề

Quyền sư

 • Bước 1:

  Tới Veins, nói chuyện với Sludge Worm (ve_in 241/128).

 • Bước 2:

  Rời quán nhậu, tới gặp Fighter (ve_in 102/158).

  Nói chuyện nhiều lần, cho tới khi nào bạn được yêu cầu tiêu diệt Desert Wolf x100.

  Giết xong quay lại nói chuyện với Fighter (ve_in 102/158).

 • Bước 3:

  Tới Juno, nói chuyện với (yuno_fild07 254/176).

  Anh ta sẽ chuyển bạn vào phòng chờ thi.

 • Bước 4:

  Vào phòng chờ.

 • Bước 5:

  Nhiệm vụ của bạn là sống sót tới khi sư phụ xuất hiện, có nghĩa là khi thấy quái vật xuất hiện bạn không cần phải giết hết, hãy núp phía sau những cái cột và chờ.

  Khoảng 5 – 10 phút sau đám quái sẽ bị tiêu diệt. Hãy nói chuyện với Master.

  Bạn sẽ được chuyển nghề thành Quyền sư và nhận:

  Nhiệm vụ chuyển nghề hoàn tất!

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.