Chuyển nghề Phiến quân (Rebellion)

Gunslinger quyết định rằng họ cần nhiều cách hơn để sử dụng nhiều đạn. Vì vậy, họ trở thành một Phiến quân nhưng tự gọi mình là Người nổi loạn vì không có từ biết nào hay hơn để gọi.

Chuyển nghề Phiến quân

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ cơ bản 99

Cấp độ nghề đạt 50 hoặc hơn (tốt nhất nên là 70).

Đã tăng hết điểm kỹ năng.

Phần thưởng

Nghề chuyển sang Phiến quân.

Freedom Flame Freedom Flame

 • Bước 1:

  Tới Morocc, nói chuyện với Suspicious Man (moc_fild12 261/318).

  Tiến tới gần hắn ta sẽ bắt chuyện với bạn.

 • Bước 2:

  Tới Einbroch và nói chuyện với Bouncer (einbroch 54/97).

  Bạn sẽ được dịch chuyển sang nơi chỗ khác.

 • Bước 3:

  Nói chuyện với Kulbertinov đang đứng sau quầy.

  • Chọn: “Tôi không nghĩ đây là lựa chọn.”

  Bạn sẽ tiếp tục được nơi sang bản đồ khác.

 • Bước 4:

  Nói chuyện với Elwin Conick gần đó.

  Dù hợp đồng có vẻ mờ ám nhưng bạn vẫn cứ ký nhé.

  Cô ấy sẽ chuyển bạn qua chỗ để làm bài kiểm tra.

 • Bước 5:

  Nói chuyện với Elwin Conick gần đó, cô ấy sẽ giải thích bài kiểm tra tạo khẩu súng Fading Flame.

  Bạn sẽ bị biến thành Hunter Cecil và bạn có 3 phút để hoàn thành.

  Nếu hết 3 phút bị biến lại dạng người, nói chuyện lại với Elwin Conick để hóa thành Hunter Cecil và tiếp tục làm cho tới khi nào thành công.

  Bật máy Furnace Controller (job_gun 162/17).

  Nhặt Steel Artifacet Steel Artifacet x5 đang rớt ra ở gần cái máy phía bên trái.

  Khi đã có Steel Artifacet Steel Artifacet x5, tiến qua phòng kế bên.

  Sử dụng Auto Anvil để tạo súng, mỗi lần sử dụng sẽ mất Steel Artifacet Steel Artifacet x5 và sẽ có khả năng thất bại, nếu vậy hãy quay lại mở máy Furnace Controller (job_gun 162/17) để lấy thêm Steel Artifacet Steel Artifacet .

  Lặp lại cho tới khi thành công tạo thành khẩu súng Freedom Flame Freedom Flame

  Thì nói chuyện Elwin Conick với đang đứng gần đó. Cô ấy sẽ chuyển bạn qua khu khác để làm bài kiểm tra tiếp theo.

 • Bước 6:

  Khi bị chuyển qua khu khác, nói chuyện với Ivan Sidorenko.

  • Trong bài kiểm tra này bạn có 3 phút để giết 10 con quái có tên Standard-issue Targets (Hunter Cecil sprite).
  • Vẫn phải tiếp tục ở trong hình dạng của Hunter Cecil trong suốt quá trình làm bài kiểm tra.

  Có rất nhiều phòng, phòng này hết Standard-issue Targets thì đi qua cổng dịch chuyển để sang phòng khác kiếm nha.

  Cẩn thận, nếu bạn lỡ tay giết 3 con Defective Targets (Sniper Cecil sprite) bạn sẽ rớt bài kiểm tra và làm lại.

  Khi đã giết đủ 10 con Standard-issue Targets tới nói chuyện với Ivan Sidorenko (job_gun 118/136), anh ta sẽ cho bạn ra ngoài.

 • Bước 7:

  Khi được chuyển qua văn phóng máy lạnh mát mẻ hãy nói chuyện với Ivan Sidorenko.

  Anh ta sẽ tặng bạn Freedom Flame Freedom Flame  và chuyển nghề bạn sang Phiến quân!

  Nhiệm vụ chuyển nghề Phiến quân đã hoàn thành! Chúc mừng bạn !!! Yeee ????

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.