Chuyển nghề Pháp sư (Magician)

Pháp sư (Magician) là những người sử dụng phép thuật để điều khiển sức mạnh của các nguyên tố để chiến đấu với kẻ thù. Khác với những nhánh nghề khác, các đòn tấn công của Pháp sư không phụ thuộc vào phòng thủ vật lý của đối phương, thay vào đó nó lại dựa vào phòng thủ phép thuật của đối phương và chỉ số Trí tuệ của Pháp sư.

Các Pháp sư tài năng có thể hạ đối thủ chỉ bằng một câu thần chú.

Chuyển nghề Pháp sư

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ nghề 10

Phần thưởng

Trở thành Pháp sư

 • Bước 1:

  Gặp NPC Mage Guide ở Học viện Criatura iz_ac02 218/76. Cô ấy sẽ cho bạn 2 lựa chọn để chuyển nghề:

  • Lựa chọn 1: Chuyển nghề trực tiếp từ cô ấy.
  • Lựa chọn 2: Chuyển nghề từ Hội Pháp sư.

 • Bước 2:

  Nếu bạn chọn lựa chọn 1:

  Bạn sẽ được thăng tiến lên nghề Pháp sư gia ngay lập tức.

  Nếu bạn chọn lựa chọn 2:

  Cô ấy sẽ yêu cầu bạn đi đến Hội pháp sư ở thành phố Geffen để chuyển nghề.

  Đi đến Hội pháp sư và gặp Mage Guildsmangeffen_in 164/123, cô ta sẽ kiểm tra điều kiện chuyển nghề của bạn, và nếu bạn đạt đủ điều kiện, bạn sẽ trở thành Pháp sư.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.