Chuyển nghề Nhẫn giả (Ninja)

Ninja là các nhẫn giả thành thạo nhiều thuật ám sát, chuyên sử dụng ám khí, ngoài ra còn biết sử dụng 4 thuộc tính Đất, Nước, Điện, Gió.

Rất khó để bắt giữ, thân pháp nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Chuyển nghề Nhẫn giả

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ nghề 10

Phần thưởng

Trở thành Nhẫn giả

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Ninja Guide trong học viện ở iz_ac02 140/139.

  Chọn: “Tôi quyết định trở thành một nhẫn giả.”

  Chọn: “Tôi đã quyết định.”

  Chọn: “Xác nhận.”

  Bạn sẽ được dịch chuyển đến Amatsu.

 • Bước 2:

  Vào căn nhà của hội Ninja tại amatsu 148/137.

  Vào trong thì vào đi xuyên qua tường, có một đường đi nhỏ.

  Khi bước vào cổng dịch chuyển bên trái, Cougar sẽ xuất hiện sau lưng bạn.

  Chọn:”Tôi đang trên đường trở thành một nhẫn giả.”

  Sau đó nói chuyện với Cougar 1 lần nữa, anh ta sẽ chuyển bạn đế thành phố Einbroch.

 • Bước 3:

  Đến Einbroch nói chuyện với NPC Strange Man ở einbroch 184/194

 • Bước 4:

  Nói chuyện với Morei gần đó để đi xuống tháp.

  Gỡ niêm phong Ordinary Mound ở ein_fild08 137/45

  • Liên tục nói chuyện với nó cho tới khi nào gỡ niêm phong thành công. Mất máu thì nhớ uống bình máu nha bạn.

  Xong rồi quay lại báo Strange Man ở einbroch 184/194

 • Bước 5:

  Quay về nói chuyện với Cougar ở bang hội Ninja, Amatsu.

  Nói chuyện với ông ấy 2 lần, bạn sẽ được chuyển nghề lên Nhẫn giả.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.