Chuyển nghề Kiếm sĩ (Swordsman)

Kiếm sĩ (Swordsman) là là những con người mạnh mẽ và trung thực. Họ là những người có tố chất lãnh đạo. Sau khi chuyển nghề thành Kiếm sĩ, bạn sẽ được làm quen với việc dùng các loại kiếm và sử dụng các kỹ năng tấn công cận chiến bằng kiếm.

Kiếm sĩ là một nhân tố quan trọng giúp đánh bại quái vật và bảo vệ các thành viên trong nhóm, là chỗ dựa vững chắc trong những cuộc phiêu lưu khám phá những vùng đất mới.

Chuyển nghề Kiếm sĩ

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ nghề 10

Phần thưởng

Trở thành Kiếm sĩ

 • Bước 1:

  Gặp NPC Swordman Guildsman ở Học viện Criatura iz_ac02 53/53. Anh ấy sẽ cho bạn 2 lựa chọn để chuyển nghề:

  • Lựa chọn 1: Chuyển nghề trực tiếp từ anh ấy.
  • Lựa chọn 2: Chuyển nghề từ Hội kiếm sĩ.

 • Bước 2:

  Nếu bạn chọn lựa chọn 1:

  Bạn sẽ được thăng tiến lên nghề Kiếm sĩ ngay lập tức.

  Nếu bạn chọn lựa chọn 2:

  Anh ấy sẽ yêu cầu bạn đi đến Hội kiếm sĩ để chuyển nghề.

  Đi đến Hội kiếm sĩ và gặp Swordsman Guildsmanizlude_in 74/172, anh ta sẽ kiểm tra điều kiện chuyển nghề của bạn, và nếu bạn đạt đủ điều kiện, bạn sẽ trở thành Kiếm sĩ.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.