Chuyển nghề Kết giới sư (Soulinker)

Những người liên kết linh hồn từ bỏ cách thức của TaeKwon Do để phát triển và tinh luyện sức mạnh tâm linh của họ. Kêu gọi sức mạnh của tổ tiên, họ có thể sử dụng các kỹ năng khác nhau để nâng cao khả năng của những người chơi khác cũng như sử dụng phép thuật tấn công và phòng thủ trông lạ mắt.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ nghề đạt 40

Đang ở nghề Võ sư

Đã tăng hết điểm kỹ năng.

x1

3carat Diamond 3carat Diamond

x1

Immortal Heart Immortal Heart

x1

Witherless Rose Witherless Rose

Phần thưởng

Nghề chuyển sang Kết giới sư.

 • Bước 1:

  Tới thành phố Morocc, nói chuyện với Kid (morocc_in 173/30).

  • Chọn: “Bạn thật là thô lỗ khi mới chỉ là một đứa nhóc!”
  • Chọn: “Kết giới sư?”
  • Chọn: “Được rồi. Tôi phải làm gì bây giờ?”

  Kid sẽ yêu cầu bạn mang đến những vật phẩm sau:

  3carat Diamond 3carat Diamond x1 – có thể mua từ NPC Blacksmith Miner tại mjolnir_02 85/364

  Immortal Heart Immortal Heart x1 – rớt bởi quái vật Verits.

  Witherless Rose Witherless Rose x1 – bán bởi Trader tại moc_ruins 131/138 (thành phố Morocc)

  Sau khi đã có đủ vật phẩm quay lại nói chuyện với Kid.

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Kid lần nữa, Kid sẽ dịch chuyển bạn đến nơi khác.

  • Nói chuyện với tất cả NPC ở đó: Monk Spirit, Alchemist Spirit, và Sage Spirit.
  • Cuối cùng nói chuyện với Kid.

  Bạn sẽ được chuyển nghề lên Kết giới sư và được dịch chuyển ra ngoài

  Như vậy bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề Kết giới sư trong nháy mắt! Chúc mừng bạn!

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.