Chuyển nghề Huyền đai đấu sĩ (Star Gladiator)

Huyền đai đấu sĩ có khả năng chuyển đổi năng lượng của cuốn sách thành khả năng tấn công bằng chân. Taekwons có thể thăng tiến lên nghề nghiệp này ở Job Lv 40 trở lên. Tính năng tuyệt vời nhất của Star Gladiator là bạn có thể phát triển bằng cách chuyên đến các bãi săn hoặc quái vật yêu thích của mình.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ nghề đạt 40

Đã tăng hết điểm kỹ năng.

x1

Flame Heart Flame Heart

x1

Mystic Frozen Mystic Frozen

x1

Rough Wind Rough Wind

x1

Great Nature Great Nature

x1

 Star Crumb Star Crumb

x1

Star Dust Star Dust

Phần thưởng

Nghề chuyển sang Huyền đai đấu sĩ.

 • Bước 1:

  Tại Payon, nói chuyện với MooHyun (payon 215/102).

  Anh ta sẽ bắt chuyện khi bạn tiến tới gần.

  Anh ta sẽ nói bạn đi gặp Wandering Master (comodo 172/231).

 • Bước 2:

  Tới Comodo, nói chuyện với Wandering Master (comodo 172/231).

  • Chọn: “Vâng, hãy để tôi làm bài kiểm tra!”

  Ông ta sẽ yêu cầu bạn mang đến những vật phẩm sau:

  Flame Heart Flame Heart x1

  Mystic Frozen Mystic Frozen x1

  Rough Wind Rough Wind x1

  Great Nature Great Nature x1

  Khi đã tìm đủ vật phẩm quay lại nói chuyện với ông ta. (Hãy để cả Star Crumb Star Crumb x1, Star Dust Star Dust x1 trong hành trang nhé)

 • Bước 3:

  Nói chuyện lại với Wandering Master (comodo 172/231)

  Chọn “Tôi đã sẵn sàng.”

  Bạn sẽ được dịch chuyển tới nơi khác, nói chuyện với Daru.

  Daru sẽ hỏi bạn 3 câu hỏi:

  1. “Nói cho tôi biết. Bạn thấy gì?” “Mặt trời.”
  2. “Bây giờ, không có gì có thể sống mà không có Mặt trời. Bạn có biết những gì người ta cần nhiều nhất từ Mặt trời không?” “Ấm áp.” hoặc “Thoải mái.” hoặc “Ánh sáng.”
  3. “Bây giờ, những kết hợp nào sau đây sẽ tạo ra vùng chiếu sáng nhất trong số tất cả? Hãy suy nghĩ cẩn thận…” “Ngày thứ 4, Sa mạc, Cát.”
 • Bước 4:

  Sau đó bạn lại bị chuyển sang một nơi khác

  Nói chuyện với Beeryu.

  Ông ta cũng sẽ hỏi 3 câu:

  1. “Chúng ta cần và muốn Mặt trăng nào nhất? Hãy nghĩ về các sắc thái khác nhau của Mặt trăng, và nó thay đổi như thế nào vào một số đêm nhất định.” “Mặt trời xanh.” hoặc “Mặt trăng vàng.”
  2. “Bây giờ, nếu bóng của Mặt trăng sẽ cho bạn mượn sức mạnh của nó, bạn sẽ sử dụng sức mạnh của vũ trụ Mặt trăng vào mục đích gì?” “Công lý.” hoặc “Tự luyện tập.”
  3. “Theo những lời bài hát này, cái này sau đây gợi lên ánh sáng của Mặt trăng một cách mạnh mẽ nhất?” “Ngày thứ 5, Đầm lầy, Sói.”
 • Bước 5:

  Bị dịch chuyển sang bản đồ khác.

  • Tiến lại thật gần và nói chuyện với Cheehee.
  • Cô ấy sẽ yêu cầu những vật phẩm sau: Star Crumb Star Crumb x1, Star Dust Star Dust x1

  Trả lời câu hỏi của cô ấy:

  “Bây giờ… Những nhóm nào sau đây tỏa sáng nhất với ánh sao?” “Ngày thứ 25, Hang sâu, Hiệp sĩ.”

  Nói chuyện lại với cô ấy để thoát ra ngoài.

 • Bước 6:

  Nói chuyện lại với Wandering Master (comodo 172/231), ông ấy sẽ chuyển nghề bạn lên Huyền đai đấu sĩ.

  Nhiệm vụ tới đây là hoàn tất! Chúc mừng bạn!!! ????

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.