Chuyển nghề Hộ vệ Hoàng gia (Royal Guard)

Hộ vệ Hoàng gia là một đội quân Thập tự chinh và Paladin ưu tú, ban đầu phục vụ dưới thời Vua Schmidtz của Glast Heim. Vua Schmidtz biết rằng để bảo vệ vương quốc của mình khỏi sự khủng khiếp và hỗn loạn của thế giới, ông sẽ cần một đơn vị phòng thủ đặc biệt chỉ đáp ứng cho ông. Đó là cách mà Đội Hộ vệ Hoàng gia cưỡi Griffon ra đời. Tên của họ thường được viết tắt và sau đó được gọi là “RG”.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

99

JOB

50

Đang là nghề Thánh kỵ binh

x100

Burning Heart Burning Heart

Phần thưởng

x1

Dip Schmidt Helm [1] Dip Schmidt Helm [1]

x1

Green Apple Ring Green Apple Ring

Trở thành Hộ vệ Hoàng gia

 • Bước 1:

  Tới lâu đài của thành phố Prontera, nói chuyện với Middle-aged Gentleman (prt_cas 172/275).

  • Chọn dòng 1 hết.

  Nói chuyện với ông ấy lần nữa, khi ông ấy hỏi về chìa khóa để trở thành một Hộ vệ hoàng gia thì chọn cái nào cũng được.

  • “Cháu sẽ cố gắng.”
 • Bước 2:

  Mang đến cho ông ấy Burning Heart Burning Heart x100

  • Chọn dòng 1 hết.
 • Bước 3:

  Tới Glast Heim, vào thẳng (gl_church 158/100).

  Một hộp thoại sẽ xuất hiện

  Tới nói chuyện với tất cả vị trí được đánh dấu trên bản đồ mini.

  Để nhấn vào tại các Delicate trace.

  Lập đi lập lại cho tới khi nào bạn nhận Saint’s Clothing Piece Saint’s Clothing Piece .

 • Bước 4:

  Về Prontera, đưa Saint’s Clothing Piece Saint’s Clothing Piece cho Middle-aged Gentleman (prt_cas 172/275).

 • Bước 5:

  Tới Glast Heim, nói chuyện với Memory of King Schmidtz  (glast_01 240/366).

  Bạn sẽ được chuyển lên nghề Hộ vệ Hoàng gia và nhận:

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.