Chuyển nghề Đao phủ thập tự (Guillotine Cross)

Đao phủ thập tự là nhánh nghề thứ ba của Đại sát thủ / Sát thủ. Để tấn công kẻ thù, họ vẫn sử dụng hai loại vũ khí riêng biệt (từ Dao găm đến Kiếm một tay) hoặc Katar, nhưng họ có các cách thức ám sát mới và cải tiến. Họ cũng có thể tiếp cận với các chất độc mới.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

99

JOB

50

Đang là nghề Đại sát thủ

 • Bước 1:

  Vào quán rượu tại thành phố Morocc, nói chuyện với Guild Member (que_job01 75/95).

  • Chọn dòng 1 hết

 • Bước 2:

  Tới Veins, vào bang hội Đao phủ thập tự (veins 254/255), nói chuyện với Daora (job3_guil01 84/91).

  • “….”

 • Bước 3:

  Vào cổng phía cuối phòng và quẹo vào phòng bên trái, nói chuyện với Mayshell (job3_guil01 15/18).

  • “Vậy nhiệm vụ là…?”

 • Bước 4:

  Quay lại nói chuyện với Daora (job3_guil01 84/91):

  • “….”

  Nói chuyện nhiều lần cho tới khi nào có lựa chọn.

  • “Yêu cầu giúp đỡ.”
 • Bước 5:

  Ra ngoài thành, nói chuyện với Vigilante (veins 291/214).

  • Chọn dòng 1 hết

 • Bước 6:

  Tới cửa hàng công cụ (veins 230/162), nói chuyện với Young Merchant.

 • Bước 7:

  Tới quán bar (veins 148/216), nói chuyện với Waitress Madelle.

  • Chọn dòng 1 hết
  • “Nơi ở của họ không rõ ràng.”
  • “Liệu Madelle đã chứng kiến 2 người không?”

 • Bước 8:

  Quay lại bang hội (veins 254/255), nói chuyện với Daora (job3_guil01 84/91).

  • “….”
  • Chọn dòng 1 hết
 • Bước 9:

  Ra ngoài, nói chuyện với Girl (veins 226/180).

  • “Bạn biết gì hả?”
  • “Ok, để tôi làm nó.”
  • “Con gái.”
  • “Vàng nhạt.”
  • “Trẻ.”

 • Bước 10:

  Quay lại bang hội (veins 254/255), nói chuyện với Daora (job3_guil01 84/91).

  • “….”
  • “Con hẻm cụt nó ở đâu?”
 • Bước 11:

  Sử dụng kỹ năng Tàn hình trước khi tới khu vực (veins 341/286).

  Nếu thành công, Estillda sẽ xuất hiện.

  • “Ai là Linh mục đến từ Rachel?”
  • Chọn dòng 1 hết

  Nếu không thấy ai xuất hiện thì bạn hãy đi đâu đó đợi khoảng 5 phút tới 1 tiếng rồi hãy quay lại.

  Nếu cô ấy bỏ trốn thì bạn cũng phải làm lại.

 • Bước 12:

  Quay lại bang hội (veins 254/255), nói chuyện với Daora (job3_guil01 84/91).

 • Bước 13:

  Vào cửa ở cuối quán rượu và vào phòng bên tay trái. Bạn sẽ gặp Estillda đang đừng phía sau bàn.

 • Bước 14:

  Ra ngoài thành, tới khu vực (veins 206/55).

  3 tiếng sau NPC sẽ xuất hiện.

  Bạn đi đâu đó chơi đi lát quay lại.

 • Bước 15:

  Bạn sẽ được dịch chuyển sang một căn phòng, nói chuyện với NPC đang đứng gần đó.

  Giết hắn ta, nhét độc vô họng nó!

 • Bước 16:

  Sau khi giết hắn, Click vào cái xác chết, bạn sẽ nhận được Mansion Key Mansion Key

  Click vào cái xác lần nữa bạn sẽ được thoát ra ngoài.

 • Bước 17:

  Tới thành phố Rachel, vào căn nhà ở vị trí (rachel 61/37).

  Nói chuyện với Oresa Rava.

  • “Tôi có một câu chuyện…”

 • Bước 18:

  Quay lại bang hội ở Veins (veins 254/255), nói chuyện với chị gái Mayshell.

  Mayshell nói bạn đến gặp Girl (ve_fild05 328/308).

  Hãy mang theo thực nhiều bình máu trước khi vào làm nhiệm vụ.

 • Bước 19:

  Nhiệm vụ: Bạn có 10 phút để loại bỏ mục tiêu trong dinh thự.

  Sử dụng kỹ năng Tàn hình để tránh bị các lính canh phát hiện.

  Hiện hình và Click vào Barbed-Wire Entanglemen

  • “Leo vào khoảng trống.”

  Đi vòng phía sau nhà, tiến vào cửa sau.

  Nói chuyện với Linh mục từ Rachel.

  Hắn sẽ hiện nguyên hình, Hãy đập nó ra bã!

  Sau khi giết được hắn, lập tức chạy ra cổng phía sau nhà, nói chuyện với Renzak để thoát ra ngoài.

  Trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu thất bại bạn sẽ bị đưa ra ngoài, đợi 10 phút và nói chuyện với Girl (ve_fild05 328/308) để làm lại

 • Bước 20:

  Quay lại bang hội ở Veins (veins 254/255), nói chuyện với chị gái Mayshell.

 • Bước 21:

  Qua căn phòng đối diện, nói chuyện với Bercasell, bạn sẽ được chuyển nghề Đao phủ thập tự và nhận thưởng:

  Nhiệm vụ chuyển nghề hoàn tất!

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.