Chuyển nghề Cung thủ (Archer)

Cung thủ (Archer) là những thiện xạ tài năng. Trở thành Cung thủ, bạn sẽ được làm quen với việc chiến đấu bằng cung và tên.

Cung thủ sử dụng cung tên để chiến đấu với độ chính xác cao và sát thương lớn. Họ có thể tấn công từ khoảng cách xa hoặc gần tùy ý. Các Cung thủ có thể sử dụng lợi thế của mình để kết thúc trận chiến mà không phải chịu bất kỳ một tổn thương nào.

Chuyển nghề Cung thủ

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ nghề 10

Phần thưởng

Trở thành Cung thủ

 • Bước 1:

  Gặp NPC Archer Guide ở Học viện Criatura iz_ac02 65/103. Anh ấy sẽ cho bạn 2 lựa chọn để chuyển nghề:

  • Lựa chọn 1: Chuyển nghề trực tiếp từ anh ấy.
  • Lựa chọn 2: Chuyển nghề từ Hội cung thủ.

 • Bước 2:

  Nếu bạn chọn lựa chọn 1:

  Bạn sẽ được thăng tiến lên nghề Cung thủ ngay lập tức.

  Nếu bạn chọn lựa chọn 2:

  Anh ấy sẽ yêu cầu bạn đi đến Hội Cung thủPayon để chuyển nghề.

  Đi đến Hội cung thủ và gặp Archer Guildsmanpayon_in02 64/71, anh ta sẽ kiểm tra điều kiện chuyển nghề của bạn, và nếu bạn đạt đủ điều kiện, bạn sẽ trở thành Cung thủ.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.