Isle of Bios Instance

Isle of Bios là một mê cung được tạo ra từ tâm trí của Thần Chết. Ngoài bạn ra còn có 2 thanh niên khác cũng tò mò mà bị lạc vào đây. Nhiệm vụ của bạn đơn giản là tìm được lối ra và đối mặt với trùm Grim Reaper Ankou.

Isle of Bios Instance là nơi bạn tìm thấy được rương Prize of Hero, đồng Heroic Token và quan trọng nhất là mở được Morse’s Cave Instance

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

160+

Đã làm

Dimensional Travel

Phần thưởng

x1

Heroic Token Heroic Token

x1

Prize of Hero Prize of Hero

Mở được

Morse’s Cave Instance

 • Bước 1

  Nói chuyện với Wandering Old Man đứng tại moro_cav 45/60 bên trong Flame Cave.

  meet-wandering-old-man

 • Bước 2

  Chạm vào Yellow Seed ở ngay gần đó, chọn “Create Memorial dungeon.” để tạo Instance. Sau đó mọi người sẵn sàng và tiến vào Instance.

  yellow-seed

 • Bước 3

  Tiến về hướng Đông, đến giữa cầu bạn gặp cuộc nói chuyện giữa Vrid, Zeith và Grim Reaper Ankou.

 • Bước 4

  Tiêu diệt toàn bộ quái vật xuất hiện ở khu vực này để có thể được sang khu vực tiếp theo.

 • Bước 5

  Lặp lại tương tự Bước 4.

 • Bước 6

  Ở khu vực cuối cùng này, hãy tiêu diệt toàn bộ các quái vật lính, sau đó Grim Reaper Ankou sẽ xuất hiện. Khi Thần Chết này bị tiêu diệt sẽ rơi ra 1 rương Prize of Hero Prize of Hero .

 • Bước 7

  Nói chuyện với Vrid, bạn nhận phần thưởng là x1 đồng Heroic Token Heroic Token và được dịch chuyển thoát khỏi Instance.

Quái vật & Thẻ bài

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.