Infinite Space Instance & Trang bị Infinity Space

Infinite Space Instance nằm ở khu vực đảo Beacon. Bạn có 50 tầng quái vật để tiêu diệt và trùm sẽ xuất hiện mỗi 10 tầng. Thu thập Shattered Magic Stone từ Instance này để đổi lấy vũ khí Infinity hoặc bộ trang bị Rift, chúng sẽ rất có ích cho những ai đang vừa lên nghề 3.

Infinite Space Instance

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Phần thưởng

x???

Shattered Magic Stone Shattered Magic Stone

 • Bước 1

  Nói chuyện với Reckless Explorer đứng tại cmd_fild07 55/275, sau đó trưởng nhóm tạo cổng không gian để mọi người vào Instance.

  meet-reckless-explorer

 • Bước 2

  Infinite Space Instance gồm 50 tầng, mỗi tầng xuất hiện các quái vật khác nhau và bạn cần tiêu diệt toàn bộ quái để mở cổng dịch chuyển đến tầng tiếp theo.

  Trùm sẽ xuất hiện ở các tầng 10, 20, 30, 40, 50. Sau khi hạ gục trùm có tỉ lệ rơi ra Shattered Magic Stone Shattered Magic Stone .

 • Bước 3

  Sau khi hoàn thành 50 tầng, nói chuyện với Reckless Explorer để thoát khỏi Instance.

  meet-reckless-explorer-end

  Bạn vừa hoàn thành Infinite Space Instance.

Trang bị Infinite Space và cường hóa

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.