Half-Moon in the Daytime

Hoàn thành Instance để nhận thưởng EXP và trang sức thú vị.

Instance (Phó bản) đi vào giấy mơ của Giáo hoàng, để phần nào thấu hiểu được nội tâm của bé loli Pope và quá khứ của em ấy

Half-Moon Instance

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE (Easy)

80 → 98

BASE (Normal)

99 → 130

BASE (Hard)

130+

Phần thưởng

BASE (Easy)

100,000

JOB (Easy)

5,000

BASE (Normal)

200,000

JOB (Normal)

200,000

BASE (Hard)

700,000

JOB (Hard)

500,000

 • Bước 1:

  Nói chuyện với High Priestess Niren (rachel 175/138).

  • “Có.”

  Cô ấy để kích hoạt Instance. Chờ 1 chút là bạn có thể vào.

 • Bước 2:

  Click vào Dream Passage, để bước vào Instance.

  Bạn có 1 tiếng để hoàn thành Instance.

 • Bước 3:

  Nói chuyện với Pope đang đứng gần đó.

 • Bước 4:

  Vào cổng dịch chuyển bên phải để qua khu vực tiếp theo, tiến tới gần Pope ở đó.

 • Bước 5:

  Đi thẳng xuống cổng dịch chuyển và nói chuyện với Pope lần nữa.

  Sẽ xuất hiện 2 đợt quái vật, hãy tiêu diệt tất cả. Kiểm tra tất cả ngõ ngách để không sót con nào nhé!

 • Bước 6:

  Khi đã tiêu diệt toàn bộ. Angry High Priest sẽ xuất hiện, hãy tiêu diệt hắn ta.

  Khi đã tiêu diệt được hắn, nói chuyện với Pope xuất hiện giữa map.

  Tùy: Sau khi giết trùm, tìm những ánh sáng nhỏ xung quanh khu vực này.

  Nhận Old Doll Old Doll x1

 • Bước 7:

  Tiếp tục đi xuống cổng dịch chuyển phía dưới, bạn sẽ gặp PopeLuwmin đứng ở cầu thang.

  Nói chuyện với Pope rồi tiếp tục đi xuống cầu thang.

 • Bước 8:

  Ở ngoài, nói chuyện với Pope rồi đi qua hướng bên trái.

 • Bước 9:

  Bạn sẽ thấy PopeLuwmin, nói chuyện với họ.

  Một đám lính sẽ xuất hiện hãy tiêu diệt tất cả.

 • Bước 10:

  Tiếp tục đi xuống phía dưới cầu thang và đợt lính thứ 2 sẽ xuất hiện, hãy dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ chúng!

  Tiếp tục đi thẳng xuống hướng 12h, đợt lính thứ 3 sẽ xuất hiện.

 • Bước 11:

  Khi toàn bộ binh lính đã bị tiêu diệt, Pope sẽ xuất hiện, nói chuyện với cô ấy.

 • Bước 12:

  Đi xuống phía dưới cổng hướng 12h và đi vào cổng dịch chuyển.

 • Bước 13:

  Bạn sẽ gặp PopeLoomin đang đứng ở ngoài, nói chuyện với Pope, những người bạn của Loomin sẽ đồng hành cùng bạn.

 • Bước 14:

  Đi thẳng xuống hướng 6h, và nói chuyện với Pope.

  Tụi trẻ nói chuyện xong rồi đi thẳng xuống hướng 6h vào quẹo phải tới khu chợ.

  Rồi tiếp tục đi thẳng con đường khu chợ tới quầy trái cây.

  Rồi đi lên hướng 12h dọc theo các quầy trái cây.

  Khi kết thúc hội thoại, một đám lính sẽ xuất hiện. Hãy tiêu diệt toàn bộ.

 • Bước 15:

  Khi hết một đợt lính hãy di chuyển dọc theo tường thành để gặp Pope.

  Tiêu diệt tất cả lính thì Furious High Priest sẽ xuất hiện. Xử hắn!

  Hãy chú ý tới những thông báo chữ màu xanh lá để biết phải đi đâu tiếp theo.

 • Tùy: Click vào anh sáng màu trắng, chúng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong khu vực này sau khi bạn tiêu diệt Furious High Priest.

  Bạn sẽ nhận được Old Doll Old Doll x1

 • Bước 16:

  Nói chuyện với Pope.

 • Bước 17:

  Đi xuống hướng 12h chỗ khu bán trái cây gặp Pope, rồi đi qua cổng dịch chuyển hơn 9h.

  Bạn sẽ được dịch chuyển sang khu vườn hoa.

 • Bước 18:

  Nói chuyện với Pope.

  Khi Luwmin trở thành quái vật hãy tiêu diệt em ấy.

  Nếu bạn làm nhiệm vụ khi đang ở level 130 trở lên, bạn sẽ phải quẩy thêm 1 trận chiến nữa, nói chuyện với Pope để tiến hành. Drop cũng sẽ ngon hơn.

 • Bước 19:

  Khi đã tiêu diệt tất cả quái vật, nói chuyện với Pope để nhận thưởng:

  Thoát khỏi Instance bằng cổng dịch chuyển gần đó.

  Ra ngoài nói chuyện với High Priestess Niren (rachel 175/138) để nhận thưởng EXP tương ứng.

Cường hóa Freya's Necklace

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.