Kaupe

Cấp độ tối đa: 3

Nhân vật có tỉ lệ né tránh một đòn tấn công vật lý mỗi lần thi triển kỹ năng.
Hiệu ứng tồn tại trong 10 phút hoặc đến khi nhân vật né tránh được một đòn tấn công thành công.

[Cấp 1]: Tiêu hao 20 SP, né tránh +33%
[Cấp 2]: Tiêu hao 30 SP, né tránh +66%
[Cấp 3]: Tiêu hao 40 SP, né tránh +100%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.