Flying Kick

Cấp độ tối đa: 7

Nhảy về phía đối thủ trong chớp mắt, tung ra một cú đá có khả năng hủy bỏ một số trạng thái tốt của đối phương.
Khi ở tư thế Tumbling, cấp độ của nhân vật càng cao thì sát thương gây ra càng lớn.
Sát thương của Flying Kick tăng mạnh khi đang chạy và trong trạng thái Bứt phá.
Kỹ năng này làm mất một số trạng thái của đối phương, bao gồm các trạng thái kết nối linh hồn, các kỹ năng Ka của Soul Linker hay Berserk Potion.
Stalker có thể bảo vệ họ bằng kỹ năng Preserve.
Soul Linker không thể thi triển kỹ năng này.

[Cấp 1]: Tiêu hao 70 SP, 40% sát thương
[Cấp 2]: Tiêu hao 60 SP, 50% sát thương
[Cấp 3]: Tiêu hao 50 SP, 60% sát thương
[Cấp 4]: Tiêu hao 40 SP, 70% sát thương
[Cấp 5]: Tiêu hao 30 SP, 80% sát thương
[Cấp 6]: Tiêu hao 20 SP, 90% sát thương
[Cấp 7]: Tiêu hao 10 SP, 100% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.