Falling Star

Cấp độ tối đa: 10

Chiêu thức Ngôi Sao
Khi tấn công cận chiến, có tỉ lệ xuất hiện mưa sao băng rơi xuống tấn công các đối tượng có mang dấu Stellar Mark trong khu vực 5×5 ô.
Cấp độ của nhân vật sẽ ảnh hưởng đến sát thương gây ra.

[Cấp 1]: Sát thương 200%
[Cấp 2]: Sát thương 300%
[Cấp 3]: Sát thương 400%
[Cấp 4]: Sát thương 500%
[Cấp 5]: Sát thương 600%
[Cấp 6]: Sát thương 700%
[Cấp 7]: Sát thương 800%
[Cấp 8]: Sát thương 900%
[Cấp 9]: Sát thương 1000%
[Cấp 10]: Sát thương 1100%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.