Shattering Storm (Grinding Storm)

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng súng shotgun bắn vào đám đông, gây sát thương mọi đối thủ trong tầm bắn và có tỉ lệ phá hủy mũ của chúng.
Chênh lệch giữa cấp độ kỹ năng, DEX của bản thân và AGI của đối phương ảnh hưởng tỉ lệ làm hỏng mũ.
Không có tác dụng với các vật phẩm không thể bị phá hủy hoặc được bảo vệ bởi kĩ năng khác.
Tiêu hao 1 viên đạn.
Trang bị yêu cầu: Súng Shotgun.

[Cấp 1]: 1900% sát thương, 5×5 AoE
[Cấp 2]: 2100% sát thương, 5×5 AoE
[Cấp 3]: 2300% sát thương, 5×5 AoE
[Cấp 4]: 2500% sát thương, 5×5 AoE
[Cấp 5]: 2700% sát thương, 7×7 AoE

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.