Cart Cannon

Cấp độ tối đa: 5

Khai hỏa đại bác của xe đẩy, gây sát thương vật lý tầm xa rất lớn vào đám đông.
Sát thương tăng theo Base Level, cấp độ của Cart Remodeling và INT của nhân vật.
Tiêu hao 1 Cannon Ball.
Yêu cầu đang kéo Xe đẩy – Cart.

[Cấp 1]: (250 + Cart Remodeling x20)% sát thương
[Cấp 2]: (500 + Cart Remodeling x40)% sát thương
[Cấp 3]: (750 + Cart Remodeling x60)% sát thương
[Cấp 4]: (1000 + Cart Remodeling x80)% sát thương
[Cấp 5]: (1200 + Cart Remodeling x100)% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.