Extreme Vacuum

Cấp độ tối đa: 5

Tạo một cơn lốc xoáy tại một vị trí, có tác dụng hút các đối tượng đứng gần vào tâm của cơn bão.
Các mục tiêu bị hút vào sẽ không thể di chuyển cho đến khi cơn lốc tan biến.
Thời gian tồn tại của lốc xoáy tỉ lệ nghịch với STR của nhân vật. Một số kỹ năng có thể bỏ qua hiệu ứng của Extreme Vacuum.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô, tồn tại trong 4 giây
[Cấp 2]: AoE 3×3 ô, tồn tại trong 6 giây
[Cấp 3]: AoE 5×5 ô, tồn tại trong 8 giây
[Cấp 4]: AoE 5×5 ô, tồn tại trong 10 giây
[Cấp 5]: AoE 7×7 ô, tồn tại trong 12 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.