Deep Sleep Lullaby

Cấp độ tối đa: 5

Hát một bài hát ru nhẹ nhàng, khiến 1 mục tiêu cùng các đối tượng đứng gần rơi vào trạng thái ngủ say.
Đối tượng sẽ thức giấc nếu nhận sát thương. Thời gian ngủ say sẽ giảm nếu đối thủ có khả năng kháng cao.
Trong lúc ngủ, nhận thêm 50% sát thương của đòn đánh kế tiếp đồng thời liên tục hồi phục 3% HP và SP mỗi giây.
Chỉ sử dụng được trong các bản đồ PvP.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô
[Cấp 2]: AoE 3×3 ô
[Cấp 3]: AoE 3×3 ô
[Cấp 4]: AoE 5×5 ô
[Cấp 5]: AoE 5×5 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.