Earth Shaker

Cấp độ tối đa: 5

Phát ra luồng sóng xung kích xuyên qua cả mặt đất, gây sát thương cho các đối tượng trong vùng hiệu lực và có tỉ lệ khiến chúng bị choáng trong 1 giây.
Kỹ năng sẽ phát hiện được những đối tượng đang Ẩn nấp hoặc Tàng hình và chúng sẽ nhận sát thương lớn hơn.
Sát thương ảnh hưởng bởi Base Level và STR gốc.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô, 30% gây choáng / 550% ATK
[Cấp 2]: AoE 5×5 ô, 35% gây choáng / 110% ATK
[Cấp 3]: AoE 7×7 ô, 40% gây choáng / 1650% ATK
[Cấp 4]: AoE 9×9 ô, 45% gây choáng / 2200% ATK
[Cấp 5]: AoE 11×11 ô, 50% gây choáng / 2750% ATK

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.